Čistenie kanalizácie

Popri mechanickom spôsobe čistenia kanalizácie poskytujeme aj vysokotlakové čistenie kanalizácie. Vysokotlakové čistenie je vedľa mechanického v súčastnej dobe najpoužívanejšou metódou čistenia kanalizačných sietí od segmentov a cudzích predmetov.

Pri vysokotlakovom čistení je preplachovaná voda čerpaná vysokotlakovým čerpadlom hadicou do trysky. Dynamický prúd vody spôsobí uvoľnenie zaneseného miesta a následne dochádza k odplaveniu usadzenín.