Oprava vodomerov

Zaoberáme sa opravou a metrologickým overovaním vodomerov na základe Rozhodnutia o registrácii Úradom pre normalizáciu, metrológiu a  skúšobníctvo od roku 2002. Máme skúsenosti s opravou vodomerov všetkých značiek a dimenzií dodávaných na náš trh.