Zemné práce - v súčastnosti vykonávame zemné práce strojom HIDROMEK HMK 102B